Bridge General Works Book

< Flip

CHOKICHOKI summer
men's hair kawashima takumi
hairmake/kikuchi tomoko

カジカジ vol.7/2019
HAIR/kikuchi tomoko

カジカジvol.7.2019
HAIR/kawashima takumi

MEN'S NON-NO 4.2019
HAIR/kawashima takumi

CLUEL 2.2019
hair/namiki kazuki
make/ishizuka nao

MEN'S NON-NO 2月号/2020
hair/Kawashima takumi

NAKANO
CONCEPT
BOOK
2020
HAIRMAKE/KAWASHIMA TAKUMI